รพ.ราชวิถี พบ บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 ไทม์ไลน์ไปผับ อนุสาวรีย์-เอกมัย

07 เมษายน 2564, 13:12น.


                  โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศพบบุคลากรทางการแพทย์ ทำงานในวอร์ดศัลยกรรมประสาท ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย มีประวัติไปใช้บริการผับย่านอนุสาวรีย์และเอกมัย โดยทางคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้สั่งให้ทางรพ.งดรับผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยรับส่งต่อในกรณีไม่เร่งด่วน, ปิดให้บริการห้องผ่าตัดเล็ก ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 เม.ย.64 และจะเปิดบริการตามปกติ วันที่ 19 เม.ย.64          และให้กลุ่มงานศัลยศาสตร์ งดการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วน ตั้งแต่ 7-18 เม.ย. รวมทั้งให้เริ่มดำเนินการทำความสะอาด อบโอโซนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนการเรียนการสอนให้ดำเนินการตามปกติ ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์          ก่อนหน้านี้ โรงพยาบาลราชวิถี ได้ออกประกาศ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลราชวิถี ท่านสามารถเข้าทำแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ผ่านทาง Website http://covid19.rajavithi.go.thและปฏิบัติตามคำแนะนำหากเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่จะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลสามารถนัดผ่านระบบออนไลน์ หรือ มาตรวจด้วยตนเองที่ คลินิกตรวจโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI clinic) ในวันราชการ เวลา 08.00 - 15.30 น.ทั้งนี้ คลินิกตรวจโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI clinic) ยังคงเปิดให้บริการช่วยเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้- วันเสาร์ที่ 10 เม.ย. 64 เปิดให้บริการครึ่งวันเช้า- วันจันทร์ที่ 12เม.ย.64 - วันศุกร์ที่ 16 เม.ย.64 เปิดให้บริการเวลา 08.00 - 15.30 น.- วันเสาร์ที่ 17 เม.ย. 64 เปิดให้บริการครึ่งวันเช้า 

ข่าวทั้งหมด