แมวหายจากหมู่บ้านพฤกษา54 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

19 กุมภาพันธ์ 2564, 14:25น.


          แมวหายชื่อ"เสือขาว" พันธุ์ไทยผสม เพศผู้ อายุ 5ปี หายจากหมู่บ้านพฤกษา 54 ถนนคลองถนน ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64 เวลา 09.00น. ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137ข่าวทั้งหมด