นายสมเจตน์ แก่นรัตน์ เก็บกระเป๋าได้ติดต่อ จส.100 นำส่งคืนเจ้าของ

15 พฤษภาคม 2563, 11:18น.


            วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.20 น. นายสมเจตน์ แก่นรัตน์ เก็บกระเป๋าได้ ตรวจสอบภายในพบบัตรวีซ่า ธ.กสิกรไทย ระบุชื่อ นายราเชนทร์ (สงวนนามสกุล) และบัตรฝากอื่นๆ            สถานีวิทยุ จส.100 จึงได้ประสานกับธนาคารกสิกรไทย ตามโครงการ ของหายได้คืน By K-Bank  เพื่อติดต่อ นายราเชนทร์ ให้รับทราบและรับกระเป๋าคืนเป็นที่เรียบร้อย 

ข่าวทั้งหมด