แมวหายจากหมู่บ้านบุรีรมย์ซาฟารี เขตคลองสามวา ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

29 มีนาคม 2563, 12:10น.


     แมวหาย พันธุ์วิเชียรมาศ เพศผู้ ชื่อทองหล่อ อายุ 10 เดือน ลักษณะตาสีฟ้า สวมปลอกคอผ้าสไตล์ญี่ปุ่น กระพรวนรูปแมว หายไปจากหมู่บ้านบุรีรมย์ซาฟารี เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 27 มี.ค.63 เวลาประมาณ 10.00น. ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137


ข่าวทั้งหมด