นางสาวปณาลี พรมอินทร์ เก็บกระเป๋าได้ติดต่อ จส.100 นำส่งคืนเจ้าของ

27 มีนาคม 2563, 11:17น.


            วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 18.30 น. นางสาวปณาลี พรมอินทร์ เก็บกระเป๋าได้ ตรวจสอบภายในพบบัตรประชาชน ระบุชื่อ นายจักรพงษ์ (สงวนนามสกุล) บัตรวีซ่าธนาคารกสิกรไทย และบัตรอื่นๆ              สถานีวิทยุ จส.100 จึงได้ประสานกับธนาคารกสิกรไทย ตามโครงการ ของหายได้คืน By K-Bank  เพื่อติดต่อ นายจักรพงษ์ ให้รับทราบและรับกระเป๋าคืนเป็นที่เรียบร้อย 

ข่าวทั้งหมด