นายสุรพุด เครือวัลย์ เก็บกระเป๋าได้ติดต่อ จส.100 นำส่งคืนเจ้าของ

21 มกราคม 2563, 10:31น.


            วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 12.40 น. นายสุรพุด เครือวัลย์ เก็บกระเป๋าได้ ตรวจสอบภายในพบบัตรประชาชน ระบุชื่อ นางสาวจิตมณี (สงวนนามสกุล) บัตรเอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย และบัตรอื่นๆ            สถานีวิทยุ จส.100 จึงได้ประสานกับธนาคารกสิกรไทย ตามโครงการ ของหายได้คืน By K-Bank  เพื่อติดต่อ นางสาวจิตมณี ให้รับทราบและรับกระเป๋าคืนเป็นที่เรียบร้อย 

ข่าวทั้งหมด