นางสาวรักษมล สิทธิชัย เก็บกระเป๋าได้ติดต่อ จส.100 นำส่งคืนเจ้าของ

03 ธันวาคม 2562, 16:31น.


            วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวรักษมล สิทธิชัย เก็บกระเป๋าได้ ตรวจสอบภายในพบบัตรประชาชนระบุชื่อ นางสาวอัจฉรา (สงวนนามสกุล) บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และบัตรอื่นๆ            สถานีวิทยุ จส.100 จึงได้ประสานกับธนาคารกสิกรไทย ตามโครงการ ของหายได้คืน By K-Bank  เพื่อติดต่อ นายเนียร ให้รับทราบและรับกระเป๋าคืนเป็นที่เรียบร้อย 

ข่าวทั้งหมด