นายพรชัย แดงจริง เก็บกระเป๋าได้ติดต่อ จส.100 นำส่งคืนเจ้าของ

08 พฤศจิกายน 2562, 10:47น.


            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01.20 น. นายพรชัย แดงจริงเก็บกระเป๋าได้ ตรวจสอบภายในพบบัตรประชาชนระบุชื่อ นางสาวฐาปะณีย์ (สงวนนามสกุล) บัตรเอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย และบัตรอื่นๆ            สถานีวิทยุ จส.100 จึงได้ประสานกับธนาคารกสิกรไทย ตามโครงการ ของหายได้คืน By K-Bank  เพื่อติดต่อ นางสาวฐาปะณีย์ ให้รับทราบและรับกระเป๋าคืนเป็นที่เรียบร้อย 

ข่าวทั้งหมด