นายสิทธิโชค ประทีปอมรรัตน์ เก็บกระเป๋าได้ติดต่อ จส.100 นำส่งคืนเจ้าของ

24 ตุลาคม 2562, 10:21น.


            วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสิทธิโชค ประทีปอมรรัตน์ เก็บกระเป๋าได้ ตรวจสอบภายในพบบัตรประชาชนระบุชื่อ นางสาวยมลพัทธ์ (สงวนนามสกุล) บัตรเอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย และบัตรอื่นๆ            สถานีวิทยุ จส.100 จึงได้ประสานกับธนาคารกสิกรไทย ตามโครงการ ของหายได้คืน By K-Bank  เพื่อติดต่อนางสาวยมลพัทธ์ ให้รับทราบและรับกระเป๋าคืนเป็นที่เรียบร้อย 

ข่าวทั้งหมด