นางสาวพัชรินทร์ มีรอด เก็บกระเป๋าได้ติดต่อ จส.100 นำส่งคืนเจ้าของ

22 ตุลาคม 2562, 11:19น.


            วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. นางสาวพัชรินทร์ มีรอด เก็บกระเป๋าได้ ตรวจสอบภายในพบบัตรประชาชน ระบุชื่อ นาวสาวอุษณีย์ (สงวนนามสกุล) บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และบัตรอื่นๆ            สถานีวิทยุ จส.100 จึงได้ประสานกับธนาคารกสิกรไทย ตามโครงการ ของหายได้คืน By K-Bank  เพื่อติดต่อนาวสาวอุษณีย์ ให้รับทราบและรับกระเป๋าคืนเป็นที่เรียบร้อย 

ข่าวทั้งหมด