นายสุชาติ อารี เก็บกระเป๋าได้ติดต่อ จส.100 นำส่งคืนเจ้าของ

21 ตุลาคม 2562, 16:13น.


            วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายสุชาติ อารี เก็บกระเป๋าได้ ตรวจสอบภายในพบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย ระบุชื่อ นายเกียรติศักดิ์ (สงวนนามสกุล) และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆ            สถานีวิทยุ จส.100 จึงได้ประสานกับธนาคารกสิกรไทย ตามโครงการ ของหายได้คืน By K-Bank  เพื่อติดต่อนายเกียรติศักดิ์ ให้รับทราบและรับกระเป๋าคืนเป็นที่เรียบร้อย 

ข่าวทั้งหมด