แมวหายจากแฟลต ตร.โรงเรียนนายร้อย จปร.นครนายก ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

10 ตุลาคม 2562, 12:34น.


     แมวหาย พันธุ์เปอร์เซีย เพศเมีย ชื่อถ้วยฟู ลักษณะขนสีขาว-เทาน้ำตาล ขนฟูหางฟู หายจากบ้านพักแฟลต ตร.โรงเรียนนายร้อย จปร.นครนายก เมื่อวันที่ 6 ต.ค.62 ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137


ข่าวทั้งหมด