แมวหายจากปั๊มปลายฟ้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

09 ตุลาคม 2562, 19:01น.


     แมวหาย ชื่อชาโด้ว พันธุ์ไทย เพศเมีย ลักษณะตัวดำทั้งตัว ตาเหลือง ตัวสั้น หางสั้นงอ หายไปจากปั๊มปลายฟ้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 2 ต.ค.62 ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137ข่าวทั้งหมด