แมวหายจากซอยเรวดี นนทบุรี ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

09 ตุลาคม 2562, 15:23น.


    แมวหาย พันธุ์เปอร์เซีย เพศผู้ ชื่อยี่สิบ ลักษณะขนสีขาว ไม่สวมปลอกคอ หายไปจากบ้านที่ ซ.เรวดี นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 ก.ย.62 ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137
 
ข่าวทั้งหมด