ผู้โดยสารลืมกระเป๋าเป้ไว้บนรถแท็กซี่ โชเฟอร์เก็บได้ แจ้ง JS100 ติดตามเจ้าของจนพบ

11 สิงหาคม 2562, 20:44น.


           พลเมืองดี จ่าสิบเอกจงกล รังสรรค์ ผู้ขับแท็กซี่ ทส-2150 กทม เก็บกระเป๋าเป้ที่ผู้โดยสารลืมไว้ท้ายรถ แจ้ง JS100 นำส่งคืนเจ้าของข่าวทั้งหมด