แมวหายจากบ้าน วังก์พง43 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

03 กุมภาพันธ์ 2567, 13:15น.


          แมวหายชื่อ "เด่นชัย"  พันธุ์British Shorthair เพศผู้ อายุ 1 ปี 2 เดือน หายจากบ้าน วังก์พง43 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่  31 ม.ค.67 เวลา 09:00 น.

 

ข่าวทั้งหมด

X