แมวหายจากกองพันสารวัตร11 เขตราชเทวี ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

21 มกราคม 2566, 18:29น.


     แมวหายชื่อ 'ไข่เจียว' พันธุ์ไทย เพศผู้ อายุ 3 ปี ขนสีดำ มีแผลเป็นที่หัวและหู หายจากกองพันสารวัตร11 เขตราชเทวี กรุงเทพ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2566 เวลา 21:00 น. ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137ข่าวทั้งหมด