แมวหายจากชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

18 มกราคม 2566, 14:12น.


     แมวหาย พันธุ์แมวโคราช เพศผู้ ชื่อปังคุง อายุ 10 เดือน สวมปลอกสีฟ้า กระพรวนรูปดอรี่ หายจากชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 14 ม.ค.66 เวลาประมาณ 21.00น.  ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137


ข่าวทั้งหมด