คนหายจากหมู่บ้านเค-อเวนิว มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่ ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

30 กันยายน 2565, 20:04น.


     คนหายชื่อ 'ปพีชญา' เพศหญิง อายุ 23 ปี สูง 155 ซม. รูปร่างสมส่วน ผมดำยาว หายจากหมู่บ้านเค-อเวนิว มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 65 เวลา 06:00 น. ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137


ข่าวทั้งหมด

X