แมวหายจากบ้าน ซ.กรุงเทพ-นนท์14 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

23 มิถุนายน 2565, 18:40น.


          แมวหาย ชื่อ "สิงหม่น" พันธุ์ไทย เพศผู้ อายุ 5 ปี มีรอยแสกสีขาวบนแก้มขวา สวมปลอกคอสีเหลืองมีแถบสะท้อนแสง หายจากบ้าน ซ.กรุงเทพ-นนท์14 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 15/06/2022 13:00 น.  ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

 

ข่าวทั้งหมด