หญิงชรา มีอาการหลงลืม หายจากหมู่บ้านดิเอ็มเพอเรอร์ นาราสิริ เขตบางแค ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

23 มิถุนายน 2565, 11:26น.


     คนหายชื่อ นาง นัดดา อายุ 72 ปี ผิวคล้ำ สูง 155 ซม. ผมสีขาว มีอาการหลงลืม หายจากหมู่บ้านดิเอ็มเพอเรอร์ นาราสิริ ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา 22:00 น. ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137ข่าวทั้งหมด