นกหายจากบ้านซ.ศูนย์วิจัย 6 เขตห้วยขวาง ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

20 พฤษภาคม 2565, 15:03น.


        นกหายชื่อ "ถุงเงิน" พันธุ์ค็อกคาเทล เพศผู้ อายุ 1 ปี 4 เดือน หายจากบ้านซ.ศูนย์วิจัย 6 เขตห้วยขวาง กทม. เมื่อวันที่  15 พ.ค. 65 เวลา 13:40 น. ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137ข่าวทั้งหมด