นกหายจากบ้าน บริเวณซ.ขวัญพัฒนา เขตดินแดง ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

05 พฤษภาคม 2565, 14:52น.


        นกหายชื่อ "อกาธา" พันธุ์นกแก้วบลูเฮด ไพโอนัส  เพศผู้ อายุ 8 เดือน หายจากบ้านบริเวณซ.ขวัญพัฒนา เขตดินแดง กทม. เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 07:30 น. ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137ข่าวทั้งหมด