นกหายจากบริเวณสน.ลำหิน เขตหนองจอก ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

14 มกราคม 2565, 16:56น.


        นกหายชื่อ "นอยนอย" พันธุ์แอฟริกันเกรย์ เพศผู้ อายุ 1ปี หายจากบริเวณสน.ลำหิน  ถนนคลองสิบ - คลองสิบสี่ เขตหนองจอก กทม. ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

 

ข่าวทั้งหมด

X