แมวหายจากบ้านบริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประตูน้ำพระอินทร์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

10 มกราคม 2565, 15:25น.


     แมวหาย ชื่อ 'บิงซู' พันธุ์เปอร์เซีย เพศผู้ อายุ 1 ปีกว่า ลักษณะขนสีเทาปนขาว หายจากบ้านบริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประตูน้ำพระอินทร์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 65 เวลาประมาณ 02.00 น. ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

ข่าวทั้งหมด