นายชุติวัฒน์ ใยคง เก็บกระเป๋าได้ติดต่อ จส.100 นำส่งคืนเจ้าของ

11 ตุลาคม 2564, 16:02น.


  วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 11.06 นายชุติวัฒน์ ใยคง เก็บกระเป๋าได้ ตรวจสอบภายในพบบัตรเอทีเอ็ม .กสิกรไทย ระบุชื่อ นางสาววาสนา (สงวนนามสกุลและบัตรอื่นๆ

  สถานีวิทยุ จส.100 จึงได้ประสานกับธนาคารกสิกรไทย ตามโครงการ  ของหายได้คืน By K-Bank  เพื่อติดต่อ นางสาววาสนา   ให้รับทราบและรับกระเป๋าคืนเป็นที่เรียบร้อย

ข่าวทั้งหมด