แมวหายจากหมู่บ้านสิทธารมย์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

16 กันยายน 2564, 13:45น.


     แมวหาย ชื่อ 'ฮาฟ (Half)'พันธุ์เปอเซียร์ผสมพันธ์ไทย เพศเมีย อายุประมาณ 4-5 ปี ลักษณะขน 3 สี ได้แก่ ดำ ขาวและน้ำตาล ตาสีเหลือง และบริเวณหน้าจะแบ่งสีหน้าเป็น 2 สี ได้แก่ น้ำตาลและดำ หายจากหมู่บ้านสิทธารมย์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64 เวลาประมาณ 17.00 น. ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

ข่าวทั้งหมด