แมวหายจากบริเวณสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ม.3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

06 เมษายน 2564, 07:22น.


          แมวหาย ชื่อ"เต้าหู้" พันธุ์เอกซ์โซติก เพศผู้ อายุ 2ปี กลางหลังมีรูปหัวใจสีส้ม หายจากบริเวณสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ม.3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 64 เวลา 15:00 น. ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137 

ข่าวทั้งหมด