!-- AdAsia Headcode -->

แนะผู้ขับขี่ เพิ่มความระมัดระวังขณะฝนตก หมั่นตรวจสอบความพร้อมของรถอย่างสม่ำเสมอ

16 กรกฎาคม 2563, 09:48น.


     ช่วงที่ฝนตก ทำให้ความเสี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพิ่มสูงขึ้น โดยเพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนน กรมการขนส่งทางบก จึงออกคำแนะนำ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ขณะฝนตก และหมั่นตรวจสอบความพร้อมของรถอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะที่ปัดน้ำฝน สภาพยางปัดน้ำฝน ต้องมีประสิทธิภาพสามารถปัดน้ำฝนได้ดี เพื่อให้มีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนในขณะขับรถที่มีฝนตกหนัก และหมั่นตรวจสอบสภาพของล้อยาง ซึ่งจะต้องไม่มีรอยฉีกขาด บวม ดอกยางต้องไม่สึกหรอ มีความลึกพอสามารถยึดเกาะถนนและรีดน้ำได้ดี ในขณะขับขี่ที่มีสภาพฝนตก และถนนเปียกลื่น
     นอกจากนี้ การขับขี่ขณะฝนตก ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวัง งดเว้นกิจกรรมอื่นที่ทำให้เสียสมาธิ เปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาที่ฝนตก เว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติ ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับทัศนวิสัยการมองเห็น และเพิ่มการสังเกตบนถนน


     กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินรถเสีย ประสบอุบัติเหตุ จำเป็นต้องจอดข้างทาง พยายามเคลื่อนรถให้พ้นทางเดินรถ ถ้าจำเป็นต้องจอดในทางเดินรถ ควรจอดในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร จอดรถให้ชิดไหล่ทางมากที่สุด เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน หรือ เปิดไฟเหลืองกระพริบ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถคันอื่นมองเห็นได้ชัดเจน ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ


ที่มา : กรมการขนส่งทางบก