!-- AdAsia Headcode -->

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์! 'ขมิ้นชันช่วยรักษาโรคฟันผุ' เป็นข้อมูลเท็จ

13 กรกฎาคม 2563, 12:11น.


     ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผย ตามที่มีการแชร์ข้อความจากสูตรที่บอกว่าให้นำขมิ้นชัน และเบกกิ้งโซดามาขัด หรือพอกที่ฟัน เพื่อรักษาฟันผุ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ


     เนื่องจากโรคฟันผุ เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษา และป้องกันได้โดยวิธีการใช้สมุนไพร ต้องรักษาด้วยการอุดฟัน รักษารากฟันหรือถอนฟันเท่านั้น โดยสาเหตุการเกิดโรคฟันผุมีดังนี้


     1. สภาพฟัน และสภาพช่องปากของแต่ละคน


     2. เชื้อแบคทีเรียในช่องปาก


     3. อาหาร โดยเฉพาะอาหารหวาน ๆ อาหารที่มีน้ำตาล


     4. พฤติกรรมการบริโภค เวลาและความถี่ในการบริโภค
     ทั้งนี้ การป้องกันการเกิดโรคฟันผุ มีวิธีปฏิบัติอย่างง่ายๆ คือ แปรงฟันด้วยสูตร 2-2-2 ได้แก่ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือ เช้าและก่อนนอน, แปรงฟันนานครั้งละ 2 นาที และไม่รับประทานอาหาร และน้ำหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง ใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อกำจัดเศษอาหารบริเวณซอกฟัน และหมั่นตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


     ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.anamai.moph.go.th หรือโทร.02 5904000