!-- AdAsia Headcode -->

รฟม. พร้อมอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาว วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 4 – 7 ก.ค. 63

03 กรกฎาคม 2563, 17:41น.


           ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยเตรียมแผนรับมือการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาวในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2563 นั้น นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกสาย ในความรับผิดชอบของ รฟม. เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปทำบุญ หรือเดินทางไปท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาว 4 – 7 กรกฎาคม 2563 โดยเฉพาะโครงการที่มีแนวเส้นทางสัญจรจากกรุงเทพมหานครออกสู่ภูมิภาคอื่นๆ อาทิ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนติวานนท์ ถนนศรีนครินทร์ ถนนรามคำแหง ถนนมีนบุรี เป็นต้น โดยให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกโครงการตรวจสอบและจัดสภาพหน้างานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เช่น การจัดการพื้นที่ปิดปากบ่อ หลุม และช่องเปิดต่างๆ การจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรให้เรียบร้อยและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจร จัดแนวแบริเออร์ให้เป็นระเบียบ จัดทำป้ายเตือน ป้ายทางเบี่ยง  ทางเลี่ยง และปิดกั้นแนวรั้วคอนกรีตบริเวณจุดที่เป็นอันตรายให้เรียบร้อยรวมถึงติดตั้งไฟส่องสว่างให้ชัดเจน    การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือสารไวไฟให้เรียบร้อย รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านจราจร เพื่อเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ส่วนตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี
2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

            ด้านการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร    สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) นั้น รฟม. และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ได้เตรียมมาตรการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT เพื่อไปต่อระบบขนส่งอื่นๆ โดยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.30 – 24.00 น. และรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา  06.00 – 24.00 น. ทั้งนี้ หากสถานีใดมีปริมาณผู้ใช้บริการจำนวนมาก จะจัดเตรียมช่องทางพิเศษ โต๊ะสำหรับจำหน่ายเหรียญโดยสาร เพื่อความรวดเร็วในการใช้บริการ รวมถึงการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อสุขอนามัยของประชาชนผู้ใช้บริการ ดังนี้ ตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในทุกสถานีตลอดระยะเวลาการให้บริการ มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือภายในสถานีรถไฟฟ้า เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า การทำความสะอาดเหรียญโดยสารก่อนนำมาหมุนเวียนในระบบ เป็นต้น และใคร่ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ งดเว้นการพูดคุยภายในขบวนรถไฟฟ้า ยืนเว้นระยะและหันหน้าตามทิศทางที่แนะนำในขบวนรถ และสแกน QR CODE ไทยชนะที่ติดอยู่ในตู้โดยสาร

            นอกจากนี้ รฟม. ยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่กู้ภัย เจ้าหน้าที่พิสูจน์ทราบ (EOD) และสุนัข K-9 ประจำการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้า MRT รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำศูนย์วิทยุพสุธาและศูนย์วิทยุบางไผ่ ตรวจตราทาง CCTV และรับแจ้งเหตุผิดปกติ เหตุฉุกเฉินทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2938 3666 ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044