!-- AdAsia Headcode -->

MEA ประดับไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

28 พฤษภาคม 2563, 13:45น.


     วันนี้ (28 พฤษภาคม 2563) นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นี้ MEA จึงได้ดำเนินการติดตั้งตกแต่งดวงไฟประดับและไฟเส้น LED จำนวนกว่า 6 แสนดวง รวมระยะทางกว่า 85 กิโลเมตร ในสถานที่สำคัญต่าง ๆ รวม 30 แห่ง ได้แก่


     - รอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง


     - รอบกำแพงวังศุโขทัย


     - รอบกำแพงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


     - รอบกำแพงวังสวนกุหลาบ


     - รอบกำแพงสวนอัมพร


     - รั้วด้านหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม


     - รั้วสนามเสือป่า (ลานพระราชวังดุสิต ฝั่งพระบรมรูปทรงม้า และถนนศรีอยุธยา)


     - รอบรั้วพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน


     - รอบรั้วทำเนียบรัฐบาล


     - รอบรั้วกระทรวงมหาดไทย


     - และบริเวณอาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต รวมถึงที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขต ทุกแห่ง
     ทั้งนี้ MEA ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งตกแต่งไฟประดับ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2563 โดยเปิดไฟประดับเวลา 18.00 - 22.00 น. ของทุกวัน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้