!-- AdAsia Headcode -->

รฟม. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ขุดลอกท่อระบายน้ำในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน

28 พฤษภาคม 2563, 13:30น.


     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ได้ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าตลอดแนวถนนรามคำแหง ในช่วงฤดูฝน โดยผู้รับจ้างก่อสร้างฯได้ดำเนินการลอกท่อบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ถนนวัฒนธรรมและถนนรามคำแหง เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2563 เพื่อป้องกันเศษวัสดุ อุดตันในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า และช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น 
     ทั้งนี้ รฟม. ได้เน้นย้ำให้ที่ปรึกษาโครงการ กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างฯ ลอกท่อระบายน้ำตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า อย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน และเฝ้าระวังสถานการณ์ในฤดูฝนอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : MRT-OrangeLine