!-- AdAsia Headcode -->

กระทรวงคมนาคม สั่งเพิ่มขบวนและปรับความถี่การเดินรถ อำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก่อนเคอร์ฟิว ตามมาตรการ 'Social Distancing'

08 เมษายน 2563, 11:04น.


     หลังจากมีประกาศเคอร์ฟิว ตาม พรก.ฉุกเฉินฯ ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22:00 - 04:00 น. ของทุกวันนั้น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้เพิ่มขบวนรถ และปรับความถี่ การเดินรถระบบขนส่งสาธารณะ อำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก่อนเวลาเคอร์ฟิวดังนี้
     - รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มขบวนรถเสริม 2 ขบวน และปรับความถี่เดินรถสูงสุด เป็น  7.30 นาทีต่อขบวนช่วงเวลา 19.00 -21.30 น.


     - รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ปรับความถี่เดินรถ เป็น 3.50 นาทีต่อขบวนช่วงเวลา 17.30 -21.30 น. และสายสีม่วง ปรับความถี่เดินรถ เป็น 4.30 นาทีต่อขบวน ช่วงเวลา 18.00 -21.30 น.


     - รถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถคันแรกออกจากต้นทาง 05.00 น. ปรับความถี่ปล่อยรถ ห่างกันไม่เกิน 5 – 10 นาที ต่อคัน และรถคันสุดท้ายออกจากต้นทาง เวลา 18.00 -19.00 น. รถออกจากปลายทาง เวลา 20.00 น. ปรับความถี่เดินรถ 3 คันสุดท้าย ห่างกัน 5-10 นาทีต่อคัน