!-- AdAsia Headcode -->

น้ำมันลดราคา กลุ่มดีเซลปรับลด 40 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและโซฮอลล์ราคาคงเดิม มีผลวันที่ 27 ก.พ.63 เวลา 05.00น. เป็นต้นไป

26 กุมภาพันธ์ 2563, 16:32น.


     ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 40 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มเบนซิน และโซฮอลล์ ราคายังคงเดิม มีผลวันที่ 27 ก.พ.63 เวลา 05:00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


  - ดีเซล ลิตรละ 25.59 บาท


  - E85 ลิตรละ 19.29 บาท


  - E20 ลิตรละ 22.94 บาท


  - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 25.68 บาท


  - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 25.95 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)