!-- AdAsia Headcode -->

ทบ.ส่ง MI 17 ช่วยยกเครื่องมือหนักขึ้นภูกระดึง จ.เลย ปรับพื้นที่ทำแนวกันไฟ

26 กุมภาพันธ์ 2563, 12:40น.


         ตามที่ได้เกิดไฟป่าที่ยอดภูกระดึง จ.เลย ซึ่งกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้ส่งกำลังพล  เข้าร่วมดับไฟป่า  มาตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์ในวันที่ 20ก.พ.63  จนสถานการณ์คลี่คลายและได้มีการประสาน ความช่วยเหลือกับทางจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการปรับพื้นที่ทำแนวกันไฟ  และจำเป็นต้องใช้เครื่องมือหนัก ที่ต้องนำขึ้นมาจากพื้นราบ แต่การเคลื่อนย้ายเครื่องมือดังกล่าวทางภาคพื้นดินไม่สามารถทำได้ด้วยอุปสรรคด้านสภาพภูมิประเทศ
         ในการนี้  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีบัญชา ให้กองทัพบก เข้าสนับสนุนการเคลื่อนย้ายดังกล่าว โดยส่งเฮลิคอปเตอร์  MI-17จำนวน 1 เครื่อง  เพื่อยกขนเครื่องมือหนักประกอบด้วย รถแทรกเตอร์ 2 คัน รถยนต์ตรวจการ 1 คัน และถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร จำนวน 25 ถัง จากพื้นที่ราบขึ้นไปยังยอดภูกระดึง

         ล่าสุดวันนี้เวลา 11.00 น. เฮลิคอปเตอร์ MI-17  พร้อมเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์การบินทหารบกได้เดินทางจาก จ.ลพบุรี ยังมณฑลทหารบกที่ 28 จ.เลย พร้อมกับการหารือกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ถึงแนวทางการเคลื่อนย้ายเครื่องมือหนัก โดยอาจจะเริ่มเคลื่อนย้ายได้ในช่วงบ่ายวันนี้ จากสนามเฮลิคอปเตอร์ บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ขึ้นไปยังจุดส่งของที่เตรียมไว้บนยอดภู


         อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จากศูนย์การบินทหารบกได้มีการตรวจพื้นที่ และพิจารณาข้อมูลด้านเทคนิค  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้ง ได้มีการทดสอบการยกสัมภาระด้วยเครน ก่อนการปฏิบัติจริงด้วย 

        เนื่องจากปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการผูกรัดมัดตรึงยานพาหนะทางพลเรือน และวัตถุไวไฟ ซึ่งมีความแตกต่างกับการยกหิ้วยุทโธปกรณ์ทางทหาร จึงต้องมีการเตรียมการอย่างรอบคอบ  เพื่อให้การยกเคลื่อนย้ายสัมภาระ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคำนึงถึงความปลอดภัยในการบินเป็นสำคัญ