!-- AdAsia Headcode -->

อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันสถานการณ์ COVID-19 ในไทย ยังเป็นระยะที่ 2 การประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อให้กักตัวผู้ต้องสงสัยติดเชื้อได้

25 กุมภาพันธ์ 2563, 20:03น.


    นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถกักตัวผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อได้ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสังคมและประชาชน ที่ผ่านมาก็มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่ปฏิเสธการตรวจรักษา ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิของผู้ป่วย บางคนไม่พอใจมีปากเสียงต่อว่า จึงทำให้การกักกันโรคไม่สมบูรณ์ หรืออย่างประเทศเกาหลีที่มีผู้ป่วยบางคนไม่ยอมตรวจรักษา และกลับกลายเป็นพาหะไปแพร่เชื้อตามที่ต่างๆ จนเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง 
    หลังจากนี้ เจ้าพนักงานก็จะสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการตรวจเพื่อหาสาเหตุ ทางกระทรวงสาธารณสุขจะรับผิดชอบในส่วนนี้ เพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงในเรื่องค่ารักษา ซึ่งต้องเป็นผู้ที่กรอกแบบประเมินและเข้าเกณฑ์การรักษาก่อน ไม่ใช่สงสัยเองแล้วจะตรวจได้ ยกตัวอย่างในแต่ละวันมีผู้ป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจมารักษาที่โรงพยาบาลวันละประมาณ 200,000 คน หรืออย่างตามด่านคัดกรองต่างๆ เช่น ทางบก ทางเรือ และทางสนามบิน ตั้งแต่เดือนมกราคมมามีมากถึง 3,000,000 คน หากให้ตรวจทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตามค่าตรวจจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาท และการเก็บตัวอย่างเพื่อมาตรวจนั้นจะต้องทำอย่างมิดชิดและส่งมาตรวจที่ภาครัฐอยู่ดี โรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถเก็บเงินซ้ำซ้อนได้ ส่วนที่แชร์กันว่าหลาย 10,000 บาท นั้นอาจเป็นค่าดำเนินการในส่วนอื่นของโรงพยาบาลเอกชน
   ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษา จะคนละส่วนกับค่าตรวจ ให้เป็นไปตามสิทธิ์การรักษา สิทธิ์ประกันสังคม สิทธิ์ข้าราชการ รวมไปถึงประกันจากบริษัทเอกชน ซึ่งโดยสรุปส่วนใหญ่หากเป็นคนไทยก็ครอบคลุมทั้งหมด ส่วนชาวต่างชาติจะเป็นไปตามสิทธิ์ของแต่ละคน ส่วนใหญ่ซื้อประกันการเดินทางมาด้วยก็ไม่มีปัญหา จะมีแค่บางคนที่มีปัญหาเรื่อง สิทธิ์การรักษา แต่ก็ต้องรักษาตามหลักมนุษยธรรม อะไรที่พอช่วยเหลือกันได้ก็ทำไปก่อน
    อย่างไรก็ตาม วันนี้ (25 ก.พ.63) ไทยมียอดผู้ติดเชื้อรวมเป็น 37 คน เพิ่งเพิ่มมา 2 คน ซึ่งตอนนี้ทีมสอบสวนโรคได้เข้าประเมินผู้เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 คนทั้งหมดแล้ว ถือว่าเรามีมาตรการที่เริ่มไหวตัวเป็นประเทศแรกๆ และควบคุมให้ไม่เกิดการระบาดเป็นวงกว้างได้ ยืนยันว่าตอนนี้สถานการณ์ในไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 และต้องพยายามดำเนินมาตรการให้ดีที่สุด ไม่ให้ไปถึงระยะที่ 3 ซึ่งหมายถึงเกิดการระบาดไปทั่วประเทศ แน่นอน