!-- AdAsia Headcode -->

เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงการระบาด COVID–19 หากไม่มีไข้ควรพักยาว สังเกตอาการตัวเองก่อนออกไปที่ชุมชน

24 กุมภาพันธ์ 2563, 16:30น.


            ช่วงต้นปีแบบนี้ถือเป็นช่วงท่องเที่ยวต่างแดนที่หลายๆ คนวางแผนไว้ล่วงหน้า และออกเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจกันหลายต่อหลายวัน ไม่ว่าจะ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ หรือฮ่องกง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทั้งสิ้น จึงทำให้คนจำนวนไม่น้อยกังวลถึงความเสี่ยงที่อาจเพิ่มการระบาดของโรค เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนในสังคมได้ ด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคจึงได้ออกมาตรการสำหรับผู้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงการระบาดของ COVID–19 รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรทำ            มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของ COVID–19

            ปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้อของ COVID-19
 ในหลายประเทศ ซึ่งประเทศไทยเองก็พบผู้ป่วยติดเชื้อด้วยเช่นกัน แต่ถึงกระนั้นประเทศไทยก็ไม่ได้มีนโยบายกักกันผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งโดยเครื่องบินพาณิชย์ และเรือสำราญที่ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพียงแต่มีมาตรการสำหรับผู้เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดของ COVID–19 เพื่อประเมินความเสี่ยง คือ            - หากตรวจพบไข้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีอาการทางเดินระบบหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ จะมีการแยกตัวผู้ป่วยมาตรวจซ้ำ และหากยังมีไข้ จะส่งไปยังรพ. เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป            - หากไม่มีไข้ จะให้กลับบ้านและสังเกตอาการตนเอง 14 วัน พร้อมทั้งปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด            การแจ้งเตือนระดับ 3 หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น

            พื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน แออัด รวมถึงเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็น ได้แก่            - สาธารณรัฐประชาชนจีน : ซึ่งได้มีการระงับเที่ยวบินเข้าออกจากเมืองอู่ฮั่นตามประกาศ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 และขยายเวลาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563            - ญี่ปุ่น : เมือง Tokyo, Kanagawa, Wakayama, Aichi, Hokkaido, Kyoto, Okinawa, Chiba, Osaka            - เกาหลีใต้ : เมือง Daegu, North Gyeongsang, Gyeonggi, South Gyeongsang, Busan, Seoul            - และอื่นๆ อย่าง ฮ่องกง, มาเก๊า, สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสิงคโปร์            
คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019            หมั่นล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือก่อน-หลังสวมและถอดหน้ากากทุกครั้ง            - ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอจาม ด้วยกระดาษทิชชู่หรือต้นแขนด้านใน           ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน ผ้าเช็ดหน้า หมอน           สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในรถสาธารณะ เช่น แท็กซี่ รถเมล์ รถไฟฟ้า รวมทั้งสถานที่ที่คนแออัด            - หน้ากากอนามัย และกระดาษชำระใช้แล้ว ต้องทิ้งในถังขยะที่ที่มีฝาปิดมิดชิด           สังเกตอาการตนเอง ถ้ามีไข้ร่วมกับไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อยให้สวมหน้ากาก ล้างมือ และรีบไปพบแพทย์ใกล้บ้าน              อย่างไรก็ดี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดอย่างต่อเนื่องหรือมีการระบาดภายในประเทศ รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเฝ้าระวังอาการตนเองอย่างน้อย 14 วัน งดไปที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น หากมีอาการสงสัยว่าป่วยขอให้สวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ทุกวัน และหากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบพบแพทย์ หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศให้เจ้าหน้าที่ทราบ ข้อมูล : กรมควบคุมโรค