!-- AdAsia Headcode -->

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย" ฉบับที่ 3

22 กุมภาพันธ์ 2563, 06:10น.


        ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตร และอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 22-24 ก.พ. 63 ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


        ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 05.00 น.


        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 05.00 น.