!-- AdAsia Headcode -->

1 ก.พ. 63 รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรทุกช่องทางชั่วคราว ถ.รามอินทรา บริเวณก่อนถึงซ.รามอินทรา 42/1 - แยกนวลจันทร์ เวลา 22.00 – 04.00 น.

25 มกราคม 2563, 13:00น.


         การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรทุกช่องทางชั่วคราว บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ ตั้งแต่บริเวณก่อนถึงซอยรามอินทรา 42/1 ถึง บริเวณแยกนวลจันทร์ (ซอยรามอินทรา 40) เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นงานสำเร็จรูป สำหรับเสาสถานีโครงการฯ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี ใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยรามอินทรา 42/1, ซอยรามอินทรา 42 ให้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยรามอินทรา 40 ทดแทน
   ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline