!-- AdAsia Headcode -->

27 - 28 ม.ค. 63 และ 1, 3, 4 ก.พ. 63 รฟม. เบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ถ.สีหบุรานุกิจ บริเวณซ.สีหบุรานุกิจ 9 - ทางออกตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี เวลา 22.00 - 04.00 น.

21 มกราคม 2563, 12:10น.


        การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี ตั้งแต่บริเวณซอยสีหบุรานุกิจ 9 ถึง บริเวณทางออก ตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี เพื่อดำเนินการติดตั้งคานคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับสถานีโครงการฯ วันที่ 27 - 28 มกราคม 2563 และ วันที่ 1, 3, 4 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.

        โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ ใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยสีหบุรานุกิจ 9 สามารถใช้งานได้ตามปกติ และผู้ใช้ทางที่ต้องการเลี้ยวเข้าตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี ให้เลี้ยวเข้าทางออก ตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี ทดแทน
        ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline