!-- AdAsia Headcode -->

18 - 19 ธ.ค.62 รฟม.ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่บริเวณซอยรามอินทรา 21 - 23 ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น.

12 ธันวาคม 2562, 17:17น.


  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณซอยรามอินทรา 21 ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 23 เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นงานสำเร็จรูป สำหรับเสาสถานีโครงการฯ วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562 ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


   - วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณซอยรามอินทรา 21 ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 23 โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ ใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยรามอินทรา 21 สามารถใช้งานได้ตามปกติและผู้ใช้เส้นทางเข้า – ออก บริเวณซอยรามอินทรา 23 ให้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยรามอินทรา 21 ทดแทน   - วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง   บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่บริเวณทางเข้า – ออก ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 4/3 โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี เบี่ยงใข้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า – ออก ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า และ ทางเข้า – ออก บริเวณซอยรามอินทรา 4/3 สามารถใช้งานได้ตามปกติ    ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline