!-- AdAsia Headcode -->

ผ่านได้แล้ว!! กรมทางหลวง ติดตั้งสะพานเบลี่ย์ห้วยเรือ จ.อุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อย ห้ามรถบรรทุกเกิน 10 ตัน ผ่านเด็ดขาด

23 กันยายน 2562, 12:15น.


            กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยจากพายุโพดุล และคาจิกิส่งผลให้กระแสน้ำกัดเซาะคอสะพานชำรุด ซึ่งได้มีรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งผ่านแล้วทำให้สะพานเสียหายจนต้องปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2404 ตอนเขื่องใน – นาคำใหญ่ ที่กม. 4+929 (สะพานห้วยเรือ) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีนั้น

            เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 22 ก.ย. 62 กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ได้ทำการซ่อมแซมโดยติดตั้งสะพานเบลี่ย์ (สะพานเหล็กชั่วคราวแบบถอดประกอบได้) กำหนดความสูง 2.2 เมตร เสร็จเรียบร้อย สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยให้เดินข้ามและสัญจรผ่านเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ  ซึ่งกรมทางหลวงจะทำการสำรวจความเสียหายและเสนอของบประมาณเพื่อบูรณะซ่อมแซมอย่างถาวรต่อไป

            อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถบรรทุกเกิน 10 ตัน ห้ามขับผ่านสะพานดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางและเพื่อนร่วมทาง  และขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายแนะนำ ป้ายเตือน ตามที่ได้ติดตั้งไว้ รวมถึงขับขี่อย่างระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนพบเห็นถนนชำรุดเสียหายหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งเหตุได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)