!-- AdAsia Headcode -->

พบอีกแล้ว! รถตู้รับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ทั้งยืน-ทั้งนั่งเบาะเสริม ขวางทางออกฉุกเฉิน

23 กันยายน 2562, 11:10น.


     เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ สาย ต.53A (บางนา-บางบ่อ) ร้องเรียนผ่าน JS100 พบรถตู้คันดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งกว่าที่กฎหมายกำหนด มีทั้งยืนขณะโดยสาร นั่งตรงประตูทางเข้า-ออก หันหลังให้กับที่นั่งข้างคนขับ และนั่งเบาะเสริมขวางตรงทางออกฉุกเฉินด้านหลัง ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 107 ประกอบมาตรา 127 ฐานผู้ขับรถรับบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งผู้โดยสารที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
     อย่างไรก็ตาม ทั้งพนักงานขับรถ ผู้ประกอบ และผู้โดยสาร ก็ควรตระหนักถึงความปลอดภัยให้มากกว่านี้ เพราะเมื่อไหร่ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ก็จะนำมาซึ่งความเสียหายที่รุนแรงได้ ทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ให้จดรายละเอียดของรถและคนขับ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กรมขนส่งฯ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง