!-- AdAsia Headcode -->

กฟน. ตอบรับนโยบายรัฐบาล kick off จัดระเบียบสายสื่อสาร กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ

19 กันยายน 2562, 18:10น.


  วันนี้ (19 กันยายน 2562) นายประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วยผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ร่วมประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) นนทบุรี และสมุทรปราการ ตามนโยบายรัฐบาล ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย
   ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และห้อยต่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่ออุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และความปลอดภัยของประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารให้โดยรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ให้แล้วเสร็จภายใน มิถุนายน 2563 นั้น ในครั้งนี้ จึงเชิญหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยมี สำนักงาน กสทช. และผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม มาประชุมหารือวางแผนงานเตรียมพร้อมลงพื้นที่จัดระเบียบตามมาตรฐานขั้นตอนที่ กฟน. กำหนด โดยต้องดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ออกจากเสาไฟฟ้าทั้งหมด พร้อมจัดระเบียบและกำหนดติดสติ๊กเกอร์ชื่อผู้รับผิดชอบของสายสื่อสารของผู้ประกอบการบนเสาไฟฟ้าให้ชัดเจน ในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยกำหนดแนวทางเริ่มต้นจากบริเวณหน้าที่ทำการ กฟน. ทั้ง 18 เขต ระยะทาง 10 กิโลเมตร ให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ตุลาคม 2562 และดำเนินการกระจายออกไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นครบทุกเส้นทางตามที่กำหนดไว้ภายใน 30 มิถุนายน 2563 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตรวจสอบได้เป็นไปตามนโยบาลรัฐบาล


  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ชี้แจงความคืบหน้าแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2562 โดย กฟน. จะสำรวจถนนสายหลักและซอยขนาดใหญ่เพิ่มเติม รวมทั้งการจัดระเบียบสายสื่อสารตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 1 จังหวัด 1 ถนน โครงการเฉลิมพระเกียรติ 50 สำนักงานเขต ของกรุงเทพมหานคร และเส้นทางปั่นจักรยานงานอุ่นไอรักปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการต่อไป
   ซึ่งที่ผ่านมา กฟน. ได้ร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการกำหนดรูปแบบการพาดสายสื่อสารที่เป็นระเบียบ ปลอดภัย และป้องกันการลักลอบพาดสายสื่อสารได้ในอนาคต นอกจากนี้ กฟน. ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันในการบันทึกฐานข้อมูลสายสื่อสารในระบบของ กฟน. จะทำให้สามารถควบคุมจัดการสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวทั้งหมดจะถูกนำมาจัดระเบียบในพื้นที่นำร่องบริเวณ ถนนนาคนิวาส ถนนราชพฤกษ์ และถนนศาลาธรรมสพน์ เป็นพื้นที่แรกในประเทศไทย รวมถึงใช้ในการจัดระเบียบสายสื่อสารในโครงการต่อไปในอนาคต


   ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่พบเห็นปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง สายสื่อสารหลุดห้อยไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กสทช. โทร. 1200 หรือ LINE@ : @nbtc1200