!-- AdAsia Headcode -->

'มิเตอร์ขึ้นไว พาวน พาอ้อม' ขนส่งตรวจแล้ว ไม่ได้ดัดแปลงมิเตอร์แต่เกิดจากอุปกรณ์ชำรุด สั่งปรับ 2,000บ.

26 มิถุนายน 2562, 18:29น.


     ตามที่เฟสบุ๊ค Tuktick Ponthip Tantisuwanna ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์พร้อมแคปชั่นว่า "ระหว่างพี่ตูน กับมิเตอร์ อะไรวิ่งไวกว่ากัน ลุง!!! พาวน พาอ้อม พาเข้าพงหญ้า พาหลง บอกขวาไปซ้าย บอกซ้ายไปขวา ลุง!!!!!" นั้น
     ล่าสุด กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ได้ตรวจสอบรถคันดังกล่าวหมายเลขทะเบียน ทษ-6956 กทม. สีชมภูคาดน้ำเงิน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สหกรณ์แท็กซี่ อาสาสมัคร จำกัด ผู้ครอบครอง นายกอบกิจ สหรังสี ได้ประสานแล้ว จะให้ผู้ขับรถคันดังกล่าว นำรถมาให้ตรววจสอบ ในวันที่ 26 มิย.2562 เวลา 09.00น.
     หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า รถคันดังกล่าว ทษ-6946 กทม. มีนายสุรคม สันติ ปรีชาจิตต์ เป็นผู้ขับรถ ถือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ไม่มีการแก้ไขมาตรค่าโดยสารแต่อย่างใด ในส่วนของมาตรค่าโดยสารที่ขึ้นเร็วผิดปกตินั้น เกิดจากมีการชำรุด ซึ่งได้ให้เจ้าของรถ นำมาตรไปซ่อมแซ่มแก้ไขให้เรียบร้อย และนำรถเข้าตรวจสภาพอีกครั้งก่อนนำไปให้บริการ ในส่วนการพาอ้อมนั้น ได้ยอมรับพาอ้อมจริงเนื่องจากได้ขับผิดเส้นทาง จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏพบว่าเป็นการกระทำผิดตาม พ.ร. บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522  จึงได้ดำเนินการดังนี้


- เปรียบเทียบปรับ ตามมาตรา 12,60 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ชำรุด(มาตรค่าโดยสาร) เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท 


- เปรียบเทียบปรับ ม.57เบญจ,66/2 ฐานพาผู้โดยสารไปในเส้นทางที่อ้อมเกินควร เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท


     และส่งตัวผู้ขับรถเข้ารับการอบรมในการเป็นผู้บริการที่ดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 3 ชม. และบันทึกประวัติการกระทำความผิดในศูนย์ประวัติผู้ขับรถของกรมการขนส่งทางบกต่อไป