!-- AdAsia Headcode -->

คุณคิดว่ากระทรวงใด

15 พฤษภาคม 2562, 13:59น.


     ในช่วงที่พรรคการเมืองอยู่ระหว่างการจับขั้วเพื่อจัดตั้งรัฐบาล แน่นอนว่าแต่ละพรรคย่อมมีนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนว่าต้องการจะขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหมาย พรรคใหญ่หรือพรรคที่ได้ที่นั่ง สส. จำนวนมากๆ อาจมีอำนาจต่อรองไปนั่งในกระทรวงที่ตั้งใจไว้

     JS100 เปิดให้ชาวโซเชี่ยลแสดงความคิดเห็น 'คุณคิดว่ากระทรวงใด "เนื้อหอม" มากสุด จนแต่ละพรรคต่อรองอยากได้ตำแหน่ง?' จากนั้นมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก     อย่างไรก็ตามเชื่อว่า สส. ที่เข้าไปทำหน้าที่ในรัฐสภา ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งของกระทรวงใดก็ตาม ขอเพียงมุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน ให้สมกับทุกคะแนนเสียงที่ได้รับไว้วางใจให้เป็นผู้แทนในการทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง ทั้งนี้ประชาชนก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินหรือแสดงความเห็นส่วนตัวจนเกินความพอดี ประเทศชาติจะดีขึ้นได้ต้องช่วยกัน