!-- AdAsia Headcode -->

เมื่อลูกเป็นโรคมนุษย์สมบูรณ์แบบ (Perfectionism)

07 พฤษภาคม 2562, 13:06น.


     ปัจจุบันในยุคการแข่งขันในเด็กที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการเรียน  หลายๆครอบครัวมักจะเจอปัญหาเกี่ยวกับลูกหลานหรือคนใกล้ชิดที่อาจจะเป็น Perfectionism โรคมนุษย์สมบูรณ์แบบ หรือผู้ที่ไม่แพ้โดยไม่รู้ตัว ปัญหาเหล่านี้มักเกิดกับตัวเด็กเองที่ตั้งเป้าหมายตัวเองไว้สูงเพราะเกิดจากพันธุกรรมเอง หรือบางครั้งเกิดจากการเลี้ยงดูจากผู้ปกครองที่ปลูกฝังให้มีความคิดติดกรอบว่าลูกหลานตนต้องฉลาด ต้องเก่ง ต้องไม่แพ้     อ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า ด้วยสังคมที่เกิดการแข่งขันกัน ในบางครอบครัวที่มีฐานะพร้อมสนับสนุนในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียน เพื่อที่ลูกตนนั้นจะได้คะแนนเรียนสูง ผลเกรดที่สูงขึ้น เช่น สนับสนุนด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพง ค่าเรียนพิเศษคอร์สแพงๆ เมื่อเด็กถูกปลูกฝั่งและยึดติดในกรอบที่พ่อแม่สร้างขึ้น ในบางครั้งความสำเร็จที่ได้มานั้นอาจเกิดจากการโกง โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง     เด็กที่เป็น Perfectionism จะมีความเปราะบาง เมื่อเกิดความผิดพลาด หรือล้มเหลวแม้เพียงเรื่องเล็กๆ จะไม่สามารถยอมรับกับความผิดพลาดได้ เพราะถือว่าคือความล้มเหลวในชีวิต ไม่สามารถยอมรับตัวเองได้ และคิดว่าทำให้พ่อแม่ผิดหวังอายคนรอบข้าง ทำให้เกิดอาการซึมเศร้า หดหู่ จนบางคนถึงกับฆ่าตัวตาย     แต่ในทางกลับกันการเรียนรู้ที่เกิดจากความผิดพลาด และความล้มเหลวนั้น ถือเป็นการเรียนรู้ที่ดี เป็นบทเรียนที่มีคุณค่า  เมื่อเรายอมรับกับผลที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ปัญหาและสู้ต่อจนพบความสำเร็จได้นั้น ถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคน เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีต่อตัวเอง ที่จะรับมือกับปัญหาที่ไม่คาดคิดได้ในอนาคต การปลูกฝังลูกควรให้เท่าที่จำเป็น ไม่ควรปลูกฝังตามความต้องการของตน การให้ควรให้คุณลักษณะที่ดีกับลูก ไม่ได้ให้เพื่อหวังผลลัพธ์กับลูก     เด็กฉลาดไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่าง แต่คือเด็กที่รู้จักตัวเอง รู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบทำ บางทีพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องผลักดันเลยด้วยซ้ำ เด็กจะมีความใฝ่รู้เอง รู้จักว่าตัวเองจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไร ไปในทิศทางไหนที่จะดีขึ้น

                                     
Cr.ข้อมูลและภาพจาก YOUTUBE : 
RAMA CHANNEL