น้ำมันกลุ่มดีเซลประกาศปรับลดราคา มีผลวันที่ 6 มี.ค.62 เวลา 05:00น.

05 มีนาคม 2562, 17:08น.


     ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 40 สตางค์/ลิตร ส่วนชนิดอื่นๆยังคงเดิม มีผลวันที่ 6 มี.ค.62 เวลา 05:00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


     - ดีเซล ลิตรละ 27.29 บาท


     - E85 ลิตรละ 20.14 บาท


     - E20 ลิตรละ 24.94 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.68 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.95 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)