น้ำมันประกาศปรับขึ้นราคา มีผลวันที่ 21 ก.พ.62 เวลา 05:00น.

20 กุมภาพันธ์ 2562, 18:58น.


     ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 21 ก.พ.62 เวลา 05:00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


     - ดีเซล ลิตรละ 27.29 บาท


     - E85 ลิตรละ 19.94 บาท


     - E20 ลิตรละ 24.54 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.28 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.55 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)